In عَطش

گاهی اُوقات هَم هست که ، گوشه ای از خانه ات گیر می کُنی . . . !

In عَطش

گاهی اُوقات هَم هست که ، گوشه ای از خانه ات گیر می کُنی . . . !

۹ مطلب در شهریور ۱۳۹۲ ثبت شده است


اگر به من است،
مَنِ من ، هیچ گاه مهیّایِ ملاقات با عِزرائیل نبوده است.
گَر مَرا اختیاری بود؛
عزرائیل می بایست لِلِقاءِ من سماق ها بمکد . . . !
امّا . . .
امّا هرگاه یاد منــَ ـم با شُما بود،
دقیقا همان زمان هایی که شبنم شب های دلداگی بر گونه ها می نشست،
آماده ترین لحظه ها را برای کوچ سپری می کردم .
مثل همان هایی که میان دو انگشت را دیده اند... !

یاد شماست که ما را به #شهادت سوق می دهد . . .
___________

پَ نَ :شهادت درِّ گرانی است که گدایی کفایت نمی کند.اللّهُمَّ صَلِّ عَلی فاطمةَ و اَبیها و بَعلِِها وَ بَنیها وَ السِّرِّ المُستَودَعِ فیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِهِ عِلمُکTin๑r Tin๑r
امشب . . . 

اینجا خبری نیستــ

همه خَبر ها آنجاستــ 

آنجا جمع خوبان گِرد هم انـد

حتی بزرگ اینجا هم به مقصد آنجا عزم سفر کرده 

همه جا خلوت است ،

غیر آنجا که ، جلوَت است. . . ! 

آری برای دیدن خبر ها باید بصیر بود؛

از جنس شامِّه ! 

باید که شامِّه ات بصیر باشد

در آن وقت زحمت نمی خواهد ؛ 

سحرگاهان اگر بویــ سیبـ بر مشام دلت نشست،

زان پس به دنبال خبــر ها باش . 

به دنبال حضرت مــادر

شنیدن ناله ی  مادر گوش بصیر می خواهد تا گوش جانت را تیز کند، 

مادر را دیدی ، از او بپرسـ ؛

مشروح خبر ها پیش اوست . . .! 

 

شب های جمعه هیج جا خبری نیست . . .


طرح از دوست عزیزم : محمد صادق مشهدی کریمی

_________

 

پاورقی :

چــه چیـز بـا ارزش تـر از ایـن کـه در مـیان کـالا هـای رنگـارنـگ دنـیا،دلـتنگ آن مـیشوم کـه رنـگ خـدا دارد؛ دلتنـگ شـب هـای جمـعه حـرمت . . .

* یادداشت های شب جمعه ای در حرم بانو


زیارت #حضرت-ضامن می روی،
کفش هایت را تحویل کفشداری ده ؛
آنها هم ❤ دارند!
دل شان هوای دوستانشان می کند ،
می خواهند در معیت کفش های #زائر درد ❤ کنند . . . !

#مشهد-نوشت
.
.
.
.
(پ ن :همیشه کفشامو تو کفشداریه زیری تحویل میدم)از دوست طلبه . . .
Tin๑r Tin๑r
خوشم اگر که حقیرم حقیر خوبانم |||| بدین طریق قدم در ره تو بنهادم


پی نوشت : همیشه ی زمان ابراز محبت و علاقه یک طرفه با عزت نفس منافات دارد .

امام علی ـ علیه السلام: قیمة الانسان ما یحسنه . . . 
ارزش و عیار انسان ها به همان چیزی است که نسبت به آن دوستی و محبت می ورزند .


نتیجه نوشت : در هر دوره از زندگی بنگریم ٍحقیر چه یا که هستیم . عزت نفس را چگونه خرج می کنیم.ارزش مان چقدر است . و با خدا چه معامله می کنیم.اللًّهُـ‗_‗ـمَ صَّـ‗_‗ـلِ عَـ‗_‗ـلَى مُحَمَّـ‗‗ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ‗_‗ـَد و عَجِّـ‗_‗ـلّ فَّرَجَهُـ‗_‗ـم


گاهـی اوقـات گـره هـای زنـدگی

فقـط یک گره نیست . . .

ســد هسـتند !

که تمام زندگـیت پـشت آن متوقف می شوند .

Stop Living

و هر بار که نیل به شکستن میکنند،

پترس های تقدیرت انگشت به دست آماده اند،

و همچنان سد ایستاده است . . . !


برای مجاب شدن پترس های تقدیر دعا کنید .


#مشهد نوشت

آمـده ام بـه مکـانـیکــیِ دلـ❤ــ؛

پیــچ و مهـره هــای حــواسِّ خمسـه ام هــرز شــده ،

اوستـای خوبــی ستــ

بهتـر از اینجـا نمـی شـناسـم . . . !

#السلام-علیک-یا-طبیب

#مشهد-نوشت


با چشمانی نمناک و گلویی بغض آلود اعلام میدارم ؛ طی یک تقدیر باور نکردنی ؛

تا ساعاتی دیگر از دیار خواهر به دیار برادر رهسپاریم

#السلام-علیک-یا-امام-الرئوف-علیه-السلام

والله خیر الحافظین

دعا کنید منه ؛ تا اونجا دعا کنم شماره :)Tin๑r Tin๑r
جوانـی رو بـه رویـم چمـباتمه زنـان

تکـیه کـردهـ

سحـرگاهـ

حوالی سـاعـت سهـ

کمان ابروهایـش کشیـدهـ

تیـز و بــاریکـــ

الحقـ و الانصاف چـه ابـروان مخاطــب عـام کشـی ـستـ

مدل موهایـش هـم همـان مـدل کریستیانو رونالدوی ایرانـی استـ

البـته بـدون تافـــتـ

سبــزیِ منتهـا الیـه جنـوبیِ صــورتـشـ

داد میــزند کـه مـیانه خـوبی بـا سیـاه شـدن نـدارد

چشمــهایش خمـار و خستــه

نمیــدانم خمــار خـواب یاااااااا . . . ولــش کــن،استغفرالله!

البتـه کاســه خـون

مثـل اینـکه بـرای او هـم مشـکی رنـگ عشـق اسـت

سـر تــا بـه تـه ســت کــرده بــود

دکـمه های نواحــی شمــالی هـم نرسیـده به مرکــز وا رفتــه . . .

البســه تنـگ و چسبــان

و . . .

اما . .