چند بیتی از آیت الله العظمی وحید خراسانی در مدح حضرت زهرا(سلام الله علیها)...اى بلند اختر که ناموس خداى اکبرى
عقلِ کل را دخترى و علمِ کل را همسرى
 
زینت عرش خدا پرورده دامان توست
یازده خورشید چرخ معرفت را مادرى